مجموعه فعالیت های تبلیغاتی انجمن علم آموز

درج بنرهای تبلیغاتی

قابل توجه تمامی آموزشگاه ها، موسسات، مدارس دولتی و غیر دولتی

می توانند تبلبغات بنری و متنی خود را در سایت انجمن علم آموز قرار دهند.

معرفی کتاب های تکمیلی

قابل توجه مولفان و ناشران

برای معرفی کتاب های کمک آموزشی و تکمیلی در سایت انجمن علم آموز می توانید با ما تماس بگیرید.

معرفی نرم افزارهای کمک آموزشی

قابل توجه تولید کنندگان نرم افزارهای آموزشی

سایت انجمن علم آموز محل مناسبی برای معرفی نرم افزارهای آموزشی, کمک آموزشی شما می باشد.

معرفی جزوات درسی و بسته های آموزشی اختصاصی

قابل توجه تمامی دبیران و اساتید

برای معرفی جزوات درسی و بسته های آموزشی تالیفی خودتان جهت فروش و معرفی سایت انجمن علم آموز بهترین گزینه است.

معرفی دانش آموزان برگزیده

قایل توجه مدارس، آموزشگاه ها، موسسات و دانش آموزان

برای معرفی دانش آموزان برگزیده و تشویق آن ها از سایت انجمن علم آموز  بهره مند شودید.

انجمن علم آموز

تماس با ما

/ 0 نظر / 62 بازدید